ГІЛЬДІЇ (МАСОНСЬКІ)

організації, що передували оперативному масонству. Це також були організації будівничих, пов’язані один з одним законами гільдії і місцевими рескриптами, але без свободи переходити з місця на місце.

Короткий словник вільномулярських назв, термінів і знаків 

ГВИНТОВІ СХОДИ →← ГІЛКА АКАЦІЇ

T: 0.082056175 M: 3 D: 3