МАСОНСТВО ДАВНЬОЇ МАЙСТЕРНОСТИ

перші три символічні ступені: Учень, Підмайстер, Майстер муляр. У Давньому і Прийнятому Шотландському обряді до них відносяться також ступені з 4-й по 20-й, легенди яких пов'язані з подіями Старого Заповіту, тобто з будівництвом Храму царя Соломона, історією життя і смерти Майстра Хірама і пошуком Утраченого Слова.

Короткий словник вільномулярських назв, термінів і знаків 

МАТЕРИНСЬКА ЛОЖА →← МАСОН

T: 0.132298141 M: 3 D: 3